Barns utdanning – de voksnes eksperiment?

Det farer en vind av teknologi-optimisme gjennom norske barne -og ungdomsskoler. Årets skolestart markerer den største masseovergangen til digitale læringsbrett så langt (Klassekampen, 19. august, 2017). Det interessante er at skoleledere og lærere mangler vitenskapelig belegg for det enorme eksperimentet dette faktisk er. Ved å innføre iPad til elevene på denne måten, velger de å […]